מחלקת בטיחות

סרטונים NAPO

בטיחות באתרי בנייה


הגנה על העור


העמסת מטען וציוד ברכב


הריון וחשיפה לרעש


התעלמות משלטי אזהרה


חומרים מסוכנים


לא צחוק


להקל על העומס


מהלכים בטוחים


מלגזה


מצבים חמורים


נזקי רעש


עבודה בחשמל


עישון במקום העבודה


שימוש בטלפון בזמן עבודה


תחזוקה בטוחה