מחלקת בטיחות

חינוך לבטיחות כדרך חיים

התקנת מערכות נגד קטיעת אצבעות בדלתות
פרויקט מחלקת הבטיחות