מחלקת בטיחות

1)אתה אחראי על הבטיחות של עצמך ושל הסובבים אותך. 2) השתמש תמיד באמצעי מיגון לעבודה. 3) לפני שימוש בכלי העבודה בצע בדיקה לשלמותם ותקינותם. 4) הרם ציוד נכון, השתמש עם הרגלים ולא עם הגב. 5) שמור על סביבת עבודה נקייה. 6) עבוד עם ביגוד מתאים לסוג העבודה ונעל נעלי עבודה. 7) דווח על ליקוי/מפגע מיד לממונה. 8)נקה שלוליות מים ושמן בזמן העבודה ומיד לאחר סיומה. 9) דווח מיד על כל סוג של פציעה. 10) וודא שברשותך כל ההסמכות הנדרשות לביצוע העבודה.

פקודת הבטיחות ותקנותיה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
פקודת הבטיחות בעבודה היא חוק מסגרת בנושא בטיחות וגיהות בישראל והיא מהווה אחד משני החוקים העיקריים בתחום זה.
הפקודה הנה חוק טכני המסדירה הוראות לגבי תנאי בטיחות וגיהות בעבודה במפעלים ובמקומות עבודה אחרים במשק. הפקודה מתארת את מה צריך לעשות.הנוסח החדש של הפקודה אושר על-ידי הכנסת ב-1970

ממונה הבטיחות

ממונה הבטיחות אחראי לייעץ למעסיק בכל הנוגע לחוקים, לתקנות ולתקנים בענייני בטיחות, לסייע לו ולאנשי צוות הניהול והתכנון בכל עניין הנוגע לבטיחות, גיהות, הנדסת אנוש ובריאות תעסוקתית של העובדים במפעל ולקדם את התודעה בנושאים אלו.

ועדת בטיחות

בכל מפעל המעסיק 25 עובדים או יותר יש להקים ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ונציגי המעביד ביחס שווה.המפעל יכול לקבל סיוע ממדריכי המוסד לבטיחות וגהות בהקמת ועדת בטיחות. מדריכי המוסד לבטיחות וגהות, ידריכו את החברים בועדה כיצד למלא את תפקידם וכיצד לנהל את ישיבות הועדה. נציגי העובדים בועדה הם באופן אוטומטי גם נאמני בטיחות במפעל.​

הרמת משא
עשה : הרם משא בצוות, הסתובב עם הרגליים, התרומם עם הרגליים, העזר בעגלה.
אל תעשה : אל תשען אחורה, אל תסתובב עם הגב, אל תרים עם הגב, אל תרים משא כבד לבד

 

napo

סרטונים לעבודה נכונה
 

הנחיות ממונה בטיחות

הנחיות עבודה שנכתבו ע"י ממונה הבטיחות

חובה להשתמש באמצעי מיגון ובציוד מתאים
שמור על שטח עבודה נקי.
בסיום עבודתך הקפד על החזרת כלי העבודה למקומם