מחלקת בטיחות


עובד יקר  !
עבוד בצורה בטוחה ונאותה, שמור על עצמך ועל הסובבים אותך.
אל תעבוד במהירות ופזיזות.
אל תוותר על חייך

בברכה
שלומי לוי
מנהל מחלקת בטיחות
וממונה בטיחות בעבודה

אפליקציית מחלקת בטיחות
האפליקצייה זמינה רק לבעלי מכשירי אנדרואיד.
נעדכן כאשר תיהיה זמינה למכשירי אייפון.


בטיחות בעבודה

המטרה העיקרית של מחלקת הבטיחות היא להדריך לעבודה בטוחה ככל הניתן, שלא תגרום נזק לבריאות הפיזית או הנפשית של העובדים.
זהו עיסוק חשוב בעיקר משום שהוא עוסק בהגנה על חיי אדם, בשמירה על  בריאותם, ובשיפור איכות חיי העבודה שלהם. העיסוק הוא מורכב, כיוון שהוא דורש ידע והבנה במספר רב של  תחומים: החל בהנדסה, ארגונומיה, כימיה וביולוגיה, וכלה בניהול.

בטיחות אש

נושא חשוב מאוד אשר באירוע חירום יציל חיים.
עיקר הפעילות של המחלקה להתקין, לבקר ולאשר את מערכות הגילוי והכיבוי בכל מוסדות החינוך והעירייה, ולעמוד בכל הסטנדרטים של רשות הכיבוי.

בטיחות מוס"ח

במוסדות החינוך מתקיימים פעילויות רבות ומגוונות במסגרת העשייה החינוכית. בפעילויות אלה, עשויים להיפגע תלמידים, כתוצאה מתאונות.
הגורמים להתרחשות תאונות הינם גורמים -"אנושיים" (שובבות ואלימות בין תלמידים) וגורמים -סביבתיים.
הטיפול במניעת תאונות צריך להתמקד בשני תחומים עיקריים :
התחום החינוכי - חינוך לבטיחות.
טיפול בליקויים בטיחותיים והסרת מפגעים בטיחותיים .

עובד יקר,
יש להימנע מחשיפה ממושכת בשמש,
השתמש בקרם הגנה, משקפי שמש וחבוש כובע.

בצע הפסקות מרובות למנוחה ולשתייה .

לפני ביצוע עבודה, וודא כי ברשותך כל ההסמכות
והאישורים המתאימים לביצוע העבודה.

עבוד כאשר ברשותך ציוד מגן אישי תקין.

אל תעבוד במהירות, חשוב בטוח.
הנחיות ונהלים

הנחיות ונהלי בטיחות לכל תחומי העבודה והשירות שנכתבו ע"י ממונה הבטיחות העירוני.

סרטונים-napo

הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה EU-OSHA מפיקה ומפרסמת סרטוני אנימציה קצרים בכיכובו של Napo - דמות עובד מצויירת חביבה המתמודדת עם הסיכונים במקום העבודה

פקודת הבטיחות בעבודה

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970
פקודת הבטיחות בעבודה היא חוק מסגרת בנושא בטיחות וגיהות בישראל והיא מהווה אחד משני החוקים העיקריים בתחום זה.
הפקודה הנה חוק טכני המסדירה הוראות לגבי תנאי בטיחות וגיהות בעבודה במפעלים ובמקומות עבודה אחרים במשק.